BẢO HÀNH TỪNG DÒNG XE TẠI Xe Điện TOàn Phát

DK Việt Nhật

Điều kiện bảo hành:

1. Ắc quy: 10 tháng bình phồng thì đổi mới.
2. Chỉ bảo hành với lý do từ lỗi của nhà sản xuất.
3. IC (bo xe điện) còn nguyên tem, không cắt dây, không tháo dỡ, sữa chửa, không nứt, không méo.
4. Tay ga không vỡ nứt, không cắt dây, không tháo rời, sửa chữa.
5. Cụm đồng hồ, đèn, còi và bộ báo động còn nguyên bộ nguyên tem, không vỡ, nứt, không tháo rời sửa chữa. Không nhận bảo hành riêng từng bộ phận của cụm đồng hồ, đèn như: vỉ mạch, vỉ đèn.
6. Bộ sạc còn nguyên tem, không cắt dây, không vỡ nứt, không tháo dỡ sửa chữa.
7. Ắc quy còn nguyên tem, không tháo dỡ, không nứt, méo, phồng, không gãy cực.
8. Pin còn nguyên tem, chìa khóa đủ bộ, không tháo dỡ sửa chữa, không méo, vỡ nứt vỏ.

LƯU Ý: 
Việc kiểm tra và xác nhận sản phẩm bảo hành sẽ được thực hiện đơn phương bởi Xe Đạp Điện Toàn Phát

Yadea

Điều kiện bảo hành:

1. Pin Lithium: 24 tháng pin phồng thì đổi mới
    Ắc quy: 18 tháng bình phồng thì đổi mới.
2. Chỉ bảo hành với lý do từ lỗi của nhà sản xuất.
3. IC (bo xe điện) còn nguyên tem, không cắt dây, không tháo dỡ, sữa chửa, không nứt, không méo.
4. Tay ga không vỡ nứt, không cắt dây, không tháo rời, sửa chữa.
5. Cụm đồng hồ, đèn, còi và bộ báo động còn nguyên bộ nguyên tem, không vỡ, nứt, không tháo rời sửa chữa. Không nhận bảo hành riêng từng bộ phận của cụm đồng hồ, đèn như: vỉ mạch, vỉ đèn.
6. Bộ sạc còn nguyên tem, không cắt dây, không vỡ nứt, không tháo dỡ sửa chữa.
7. Ắc quy còn nguyên tem, không tháo dỡ, không nứt, méo, phồng, không gãy cực.
8. Pin còn nguyên tem, chìa khóa đủ bộ, không tháo dỡ sửa chữa, không méo, vỡ nứt vỏ.

LƯU Ý: 
Việc kiểm tra và xác nhận sản phẩm bảo hành sẽ được thực hiện đơn phương bởi Xe Điện Toàn Phát

JVC ECO

Điều kiện bảo hành:

1. Ắc quy: 10 tháng bình phồng thì đổi mới.
2. Chỉ bảo hành với lý do từ lỗi của nhà sản xuất.
3. IC (bo xe điện) còn nguyên tem, không cắt dây, không tháo dỡ, sữa chửa, không nứt, không méo.
4. Tay ga không vỡ nứt, không cắt dây, không tháo rời, sửa chữa.
5. Cụm đồng hồ, đèn, còi và bộ báo động còn nguyên bộ nguyên tem, không vỡ, nứt, không tháo rời sửa chữa. Không nhận bảo hành riêng từng bộ phận của cụm đồng hồ, đèn như: vỉ mạch, vỉ đèn.
6. Bộ sạc còn nguyên tem, không cắt dây, không vỡ nứt, không tháo dỡ sửa chữa.
7. Ắc quy còn nguyên tem, không tháo dỡ, không nứt, méo, phồng, không gãy cực.
8. Pin còn nguyên tem, chìa khóa đủ bộ, không tháo dỡ sửa chữa, không méo, vỡ nứt vỏ.

LƯU Ý: 
Việc kiểm tra và xác nhận sản phẩm bảo hành sẽ được thực hiện đơn phương bởi Xe Điện Toàn Phát